tisdag 16 augusti 2011

KOSTDEMOKRATI.SE

Ett viktigt meddelande till dem som eventuellt hittat till min blogg. Jag överger tillfälligt pellemaggan. Återkommer så småningom till pellemaggan när jag lärt mig att hantera teknikaliteterna med bloggen mera professionellt. Det handlar inte om att jag inte på har något att skriva. Tvärtom jag nästa sprängs av allt jag skulle vilja skriva om och förmedla innan jag dör.

Gå in på Kostdemokrati.se
Där skriver jag nu.
Kostdemokrati.se har sitt ursprung i ett engagemang för skolmaten. Vi var ett antal föräldrar och mor-och farföräldrar som insåg det fullstädigt absurda i att våra barn i skolan serverades margarin och mager mjölk. Vi anser att vi som föräldrar vet vad som är bäst för våra barn. Vi tog kampen med kommunpolitikerna och har vunnit några delsegrar men kampen är lång ifrån över. Detta engagemang växte till att se sambandet mellan kost och hälsa i ett större perspektiv. Vi tror på riktig mat - äkta smör, mjölk med naturlig fetthalt och kött och fläsk och grönsaker. Så föddes Kostdemokrati.se, en blogg som tar ett helhetsperspektiv på kost och hälsa. Allt hör ihop. Våra civilisationssjukdomar är ingen gåta, dem har vi kollektivt förvärvat.
Gå in på Kostdemokrati.se här kan du läsa om nya rön och inhämta fakta.
Gå in på Kostdemokrati.se och bli medlem, det är gratis.
Gå in på Kostdemokrati.se och ta del i debatten.
Gå in på Kostdemokrati.se och var med och skapa opinion i viktiga frågor.

Kostdemokrati.se kan du läsa dr Björn Hammarskjölds och dr Christer Enkvists krönikor. Två erfarna läkare som följer sin övertygelse och säger sin mening utan hänsyn till arbetsgivare, livsmedelsindustrin eller läkemedelsindustrin.
Björn Hammarskjöld är barnläkare och biokemist. En riktig ”mythbuster” en som krossat många medicinska myter. Läs hans senaste krönika om GMO och horisontell genmanipulation. Det gäller livet!
Christer Enkvist är pensionerad landstingsrådgivare och har publicerat många övertygande inlägg om kost i dagspressen – som öppnat ögonen på mig och många andra och retat en del. Klicka på medlemmar och Christer Enkvist och läs vad han skrivit på Kostdemokrati.se
Läs på Kostdemokrati.se. vad Leif Lundberg och Frank Nilsson skriver om fetmaoperationer. De har gjort en djup och bred research om ämnet. Detta hittar Du ingen annanstans.
Att vi har en fetma epidemi som sprider sig över världen har väl inte undgått någon. WHO klassar fetma som en sjukdom. Således anser den medicinska sakkunskapen att den bästa boten mot fetma är att göra en magstympning.
Frank Nilsson har skrivit boken ”I stället för doping”. Björn Ferry följde Franks kostråd. Så vann han också guld.
Frank Nilsson Skriver på sin blogg http://www.livlinan.eu/ att Lars Wilsson öppnade hans ögon. Frank Nilsson har stort ansvar för att mina ögon öppnades.

En anekdot i det sammanhanget. Mitt barnbarn var på ett ishockeyläger förra sommaren (ja faktiskt sommaren!)och kom hem och himlade med ögonen (han vet vad jag tycker) och berättade att tränarna uppmanat dem att ladda ordentligt med kolhydrater. I år kom han hem och berättade att man hade sagt att det var viktigt att ladda med riktigt fett.

DITT DAGLIGA BRÖD, PASTA OCH PIZZA DÖDAR DIG

Av Hans Kerr
http://www.cutthecarb.com/your-daily-bread-pasta-and-pizza-are-killing-you/
Översättning Margareta Lundström 2010

Huvuddelen av de kalorier som förbrukas av människan kommer från spannmål som vete, havre, korn, råg, majs och ris. Men vi var inte vana vid denna nya mat vi började konsumera den bara för mellan 5 000 - 10.000 år sedan. Genetiskt är vi fortfarande de jägare-samlare som för 190 000 år sedan anpassade sig till kött, frukt och grönsaker. Med spannmålets införande i kosten blev vi kortare, medellivslängden minskade. Vi fick infektionssjukdomar, järnbrist, hjärtkärlsjukdomar, karies och skelettnedbrytning på grund av mineralbrist.
Ett förebud för de alla problem som spannmål skulle komma att drabba mänskligheten.

SPANNMÅL OCH KOLHYDRATER
Spannmålets endosperm är kolhydratrik. (Endosperm eller frövita, är en vävnad som omsluter groddlagret i fröet hos växter och innehåller näring för groningen)
När du konsumerar mycket spannmålsbaserade produkter får du oundvikligen i dig mycket stärkelse.
Vi omvandlar stärkelse till blodsocker. Det är känt att ett ständigt intag av rikliga mängder av stärkelse och socker leder till högt blodsocker, högt insulin, övervikt, insulinresistens, fetma, diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och andra ”civilisationssjukdomar” .

VITAMINER OCH MINERALER
Spannmål innehåller inga vitaminer av gruppen A, C, D och B12 och biotillgänglighet är låg för vitamininnehållet i spannmål. Vissa spannmålssorter kan även sänka vitaminers tillgänglighet.
Spannmål är dålig källa för kalcium, men fosforinnehållet är relativt högt. Detta påverkar negativt bentillväxt och ger förlust av benmassa och påverkar ämnesomsättningen. Utöver detta orsakar höga halter magnesium i spannmål förlust av kalcium via njurarna.
På grund av sädens innehåll av fytater blir den biologiska tillgängligheten av kalcium, järn, koppar, magnesium och zink låg. Järnbrist orsakar anemi, ökar infektionsrisken och prenatal mortalitet (fosterdöd)och minskar den mentala utvecklingen hos barn. Brist på zink kan leda till minskad tillväxt, minskad aktivitet i äggstockar och testiklar och fördröjd start av puberteten.

FETT OCH PROTEIN
En kost baserad på spannmål, leder till en störning av balansen mellan omega 3 och 6. Omega 3 innehållet är lågt och omega 6 är relativt hög. Eftersom omega 3 och 6 använder samma metabola vägar, är det konkurrens mellan dem. En hög Omega 6 nivå i kosten motverkar effekten av omega 3. Detta spelar en roll för blodproppsbildning, hjärt-kärlsjukdomar, prematura födslar, inflammation och autoimmuna sjukdomar.
Mänskliga proteiner består av 21 aminosyror. Nio av dessa är livsviktiga (essentiella) detta innebär att vi måste få dem från kosten . Det måste finnas ett tillräckligt intag av både essentiella och icke-essentiella aminosyror för att hindra oss från att bli sjuka. Spannmål är dåliga källor till flera essentiella aminosyror. Brister kan resultera i försämrad tillväxt, förlust av muskelmassa och muskelstyrka, försvagat immunförsvar och nedsatt förmåga att återhämta sig vid sjukdom.

ANTINUTRIENTER
Spannmål är rika på antinutrienter som fytater, alkylresorcinoler, alfa-amylas-hämmare, proteashämmare, lektiner och gluten. Antinutrienter är föreningar som stör absorptionen av näringsämnen. Spannmål innehåller alla dessa antinutrienter för att skydda sig mot oss - alltså mot rovdjur.
Alkylresorcinoler har en tillväxthämmande effekt. Det orsakar att de röda blodkropparna sönderdelas med brott på DNA som följd. Det stimulerar trombocytaggregationen och är involverade i leverns och njurarnas degeneration.
Alfa-amylas hämmare inaktiverar nedbrytningen av stärkelse till socker och kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Ständigt intag orsakar skadliga förändringar i bukspottkörteln.
Proteashämmare hindrar matsmältningsenzymernas verksamhet och kan orsaka förstoring av i bukspottkörteln vilket kan leda till cancer.

LEKTINER ÄR DE STORA ANTINUTRIENTERNA I SPANNMÅL.
Lektiner består av en stor grupp av proteiner som har egenskapen att vilja binda sig till molekyler som innehåller kolhydrater. Olika spannmål innehåller flera olika sorters lektiner. Lektiner är nära besläktade med varandra och orsakar liknande skador. Nästan varje cell i kroppen och varje extracellulärt element kan bindas till lektiner.
Lektiner är värmestabila och motståndskraftiga mot nedbrytning i mag- tarmkanalen.
Lektiner binder till, skadar och förändrar cellerna i tarmslemhinnan.
Detta rubbar matsmältningen, absorptionen och ändrar bakteriefloran, immunförsvaret och permeabiliteten (genomsläppligheten)i tarmen.
Den ökade permeabilitet i tarmarna underlättar passagen av lektiner och icke nedbrutna eller delvis nedbrutna kostproteiner in i blod-och lymfcirkulationen.
När du konsumerar frön, är halterna av dessa oönskade inkräktare höga och de kommer att påverka din hälsa. Vetelektiner till exempel orsakar pankreasförstoring, tillbakabildning av thymus, (bräss), nedsatt insulinsekretion och hämning av celldelning.

GLUTEN, GLIADIN, LEKTINER OCH WGA
Många människor blandar ihop gluten, gliadin, lektiner och WGA (vetegrodd agglutinin). Gluten kommer från det latinska ordet för lim - och klibbigt är det. Det är en blandning av plantans lagringsproteiner prolamin och en glutelin. I vete representeras prolamin av gliadin och glutelin av glutenin. I andra spannmål hittar du andra prolaminer och gluteliner. Så gluten och dess komponenter varierar i olika spannmålssorter.
Populärt används begreppet gluten huvudsakligen för gliadinet i vete.
Gliadin finns av olika slag. Så glutenhistorien är inte så enkel. Lektiner som beskrivs ovan finns inte bara spannmål, men också i baljväxter, vissa grönsaker, som ”nightshades” (potatis, tomater, äggplanta, paprika) och i mejeriprodukter. WGA är en av de många lektiner som finns i vete. WGA är känt på grund av dess rykte att den främsta orsaken till celiaki, (glutenintolerans). Man kan alltså säga att både gluten och lektiner orsakar samma sorts kaos i kroppen.

AUTOIMMUNA SJUKDOMAR
Lektiner och gluten som finns i spannmål är välkända orsaker till autoimmuna sjukdomar som beskrivs som i vår artikel ”How to reverse a leaky gut and stop autoimmune diseases”
( "Hur man kan vända på en läckande tarm och stoppa autoimmuna sjukdomar".)
Dessutom vill vi betona att forskning visar att lektiner och gluten, via autoimmuna vägar och opioidreceptorer (från tarm till hjärna) är knutna till psykiska sjukdomar som ADD, ADHD, autism, epilepsi, schizofreni och depression.

REFERENSER
Jag har använd ett stort antal referenser för många för att nämna i en som jag hoppas matnyttig artikel som denna. Men jag nämnde några referenser som inspirerade mig och att skriva denna artikel. Det gäller:
• Cereal Grains: Humanity’s Double-Edged Sword by Professor Loren Cordain
• Gluten sensitivity: from gut to brain by Marios Hadjivassiliou et al
• Effects of wheat germ agglutinin on human gastrointestinal epithelium: insights from an experimental model of immune/epithelial cell interaction by Dalla Pellegrina et al
Hela korn är ännu värre än vitt mjöl. De innehåller mer lektiner och gluten. En av de referenser jag kan ge kommer från The Lancet, kallas det "Glutenkänslighet: från din tarm till hjärnan". ”Gluten sensivity: from gut to brain”. Som i sin tur innehåller 136 andra referenser, här är hyperlänken. here is the hyperlink.