onsdag 24 februari 2010

Är kolesterol farligt?

Öppen föreläsning anordnat av Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research, 22 feb 2010.

Olle Wiklund, professor vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska föreläste under rubriken: Är kolesterol farligt?

Fakta.
Först redogjordes för fakta om kolesterol, molekylstruktur, uppgift och att vi tillverkar det själva, vi kan bara förändra nivån marginellt med kosten.
Hjärtinfarkter drabbar både män och kvinnor men männen drabbas i tidigare i livet. Antalet hjärtinfarkter minskar.
Så långt allt gott och väl.

Men tjong! Vi blev snabbt förpassade till salig Ancel Keys tid. Den tiden då kolesterolet blev demoniserat och fettskräcken bredde ut sig med hjälp av ett näringsmedicinskpolitiskt komplex som fått lov att ange tonen i 50 år till stor skada för människors hälsa. Ingenting tycks ha hänt.
Wiklunds budskap löd: Förhöjt kolesterolvärde är farligt det leder till åderförfettning som leder till hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död. Ju högre kolesterol desto högre dödlighet. I preventivt syfte bör nivån ligga på 5 och för de som redan genomgått en infarkt helst 3.

Kanintricket. Hur kolesterol kan ställa till det i blodkärlen illustrerades med en gåtfull bild som enligt uppgift var ett kaninblodkärl. Det var den stackars kaninen som någon gång i fettskräckens barndom matades med en artfrämmande kolesterolrik kost och dog. Detta fick stå som bevis för kolesterolets farlighet för människor. År 2010 ”lever" kaninen tydligen fortfarande på avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska akademin.

Hyperkolesterolemi.Som ytterligare ett exempel på ett kolesterolhot visades ett släkträd på en familj som led av familjär hyperkolesterolemi där alla manliga familjemedlemmarna dött i tidig ålder. Inga kvinnor fanns på släktträdet och föreläsaren hade inga data om dem.( Handlar om en ovanlig kolesterolrubbning och som enligt Uffe Ravnskog inte behöver betyda för tidig död) Men det fungerar effektivt som skräckpropaganda.

Stora studier.Enligt Wiklund fanns det många odiskutabla studier som stödde att förhöjda kolesterolvärden ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar. Framinghamstudien från 1960- talet nämdes. Där skilde Wiklund på LDL det onda kolesterolet och HDL det goda kolesterolet. Enligt Wiklund kunde man konstatera att med ett högt LDL följde högre dödlighet. Mindre signifikant för kvinnor och äldre män.

Till kuriosaavdelningen hörde att Wiklund visade en bild,med oklart syfte, på ett antal äldre oljemålningar av personer, varav ett var porträttet av Mona Lisa. Föreläsaren menade att han kunde på de avporträtterade se att de hade ett högt kolesterolvärde. Han såg det under ögonen på Mona Lisa och på händerna på den åldriga damen.
Jag är inte säker, men gissar att det handlade om xantomer som kan ses hos dem som har en familjär hyperkolestrolemi.

Behandla och undvika. Högt kolesterol behandlas med statiner och förebyggs med hjälp av motion och genom att man undviker mättat fett. (Det senare motsäger hans utsaga om att vi bara marginellt kan påverka kolesterolet med kosten. Men man får inte vara petig).

Så ställdes frågor. En av de frågor jag lyckades uppfatta handlade om ev. biverkningar av statiner. Föreläsaren fick medge att det förekom biverkningar. Framför allt muskelsvaghet. Följdfrågan var om han rekommenderade Q10. Det gjorde han inte. En annan fråga var hur hjärtmuskeln kunde tänkas påverkas av statiner. Föreläsaren trodde inte på någon hjärtmuskelpåverkan. Jag ställde frågan om han kunde förklara hur människan som art överlevt hundratusentals år på fet animalisk kost. Förklaringen var att vi förr inte levde så länge. Någon frågade om risken för hjärtinfarkt vid för högt blodglykos och varför man inte uppmärksammar det på sjukhus och ser till att reglera det. Det kunde Wiklund inte uttala sig om. Min man frågade vad Wiklund gav för råd till en f.d. insulinbehandlad, som nu äter mycket mättat fett och nästan inga kolhydrater och slipper insulin. Ska man följa rekommendationerna att förebygga högt kolesterol och börja med insulin igen. Fick svaret att fungerar det för dig så är det ok och att frågeställaren nog hade en genetiskt fördel.

Otacksamt. Jag är medveten om att jag låter raljant och otacksam mot personer som ställer upp och förmedlar till andra vad de genom sin forskning kommit fram till. Men det är svårt att bortse från det faktum att det finns en läkemedelsindustri med stora kommersiella intressen i i kolesterolfrågan.Så erinrar jag mig också att det är detta som förmedlats under denna föreläsning som ligger till grund för att mina barnbarn serveras margarin och får dricka avfettad mjölk i skolan.

Det märkliga är att föreläsaren inte med ett ord antyder om att han är medveten om den kostdebatt som pågår för fullt.

Budskapet som förmedlades är jag immun emot och det var säkert fler i auditoriet. Men de flesta lyssnade allvarsamt och antecknade. För fyra år sedan hade jag känt samma ångest som jag kan föreställa mig många kände. Jag skulle genast beställt tid på vårdcentralen för ett kolesterolvärde för min mans räkning.
De som redan stod på statiner fick bekräftelse på att det var rätt, och de som inte gjorde det blev väl förberedda för statinbehandling.

Men! Nu kommer det uppmuntrande . Efter föreläsningen kom en ung kvinna fram till min man, tog honom i hand och presenterade sig som läkarstuderande och gratulerade honom till att han klarat av sin diabetessjukdom. Exakt hur hennes ord sedan föll kommer jag inte ihåg därför att jag blev så överrumplad och glad. Men andemeningen i det hon sade var att det kommer att bli annorlunda när hon och hennes kurskamrater kommer ut som färdiga läkare. Hon ville förmedla att hon stod för något annat än föreläsaren.

Citat ur presentationsmaterialet för föreläsningarna om Center for Cardiovascular and Metabolic Research.
"Vår verksamhet länkar samman forskning om fetma, typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, där Göteborgs universitet länge haft en ledande position.”

Margareta Lundström

Tidigare föreläsning om fetma och kost och har jag refererat i denna blogg
under etiketten Officiella kostråd och rubriken "Domedagen är nära".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar