måndag 28 juni 2010

Varför får mina barnbarn margarin och avfettat mjölk i skolan?

En bra historia!
Marknadsför du en bra historia kan du vara säker på att den berättas vidare sann eller inte. Är den dessutom skrämmande är den ändå effektivare. Historien om sambandet mellan mättat fett, högt kolesterol och hjärt-kärlsjukdomar är en sådan historia. Den är lätt att visualisera. Fett gör dig fet. Fett bildar kolesterol som proppar igen dina kärl. Vem som helst kan ju begripa detta!
Den som spridit ut historien har blivit berömd på den, han kunde inte ta tillbaka när den visade sig vara osann. Alla som hjälpt till att sprida den måste låta verkligheten anpassa sig till historien.

Vilka tjänar på att myten upprätthålls?

Big Agra och Big Farma, d.v.s. jordbruksindustrin, delar av livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Men också transportindustrin, reklamindustrin, bantningsindustrin, bantningsprofessorer som professorerna Rössner och Marcus, media, brödraskapet av forskare som upprätthåller myten eftersom den genererar obegränsat med forskningsmedel samt de yrkesgrupper som satsat sin yrkeskarriär på myten.

Vad måste man bortse från för att upprätthålla myten?

Biologin, evolutionen, antropologi, historia och sunt förnuft - andra hypoteser eller forskare och lekmän med annan åsikt.

Vilka knep tar man till för att inte avslöjas?

Man genomför studie efter studie efter studie i förhoppningen att till slut få
”rätt resultat.” Under tiden lever myten.
Man gör tolkningar som inte överensstämmer med resultatet. Man talar tyst om att studierna egentligen har en väldigt liten evidensgrad. Man litar på att de flesta köper forskarnas tolkning. Man redovisar inte studier som visar ”fel” resultat. Man underlåter att citera andra studier som inte stöder det egna resultatet. Man talar högt och övertygande om att det finns mängder av bekräftande studier, och att det finns mängder av forskning och forskare i konsensus. Det gäller att behålla sitt tolkningsföreträde om orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar. Konsensus till varje pris. Kritiker marginaliseras, förlöjligas och osynliggörs.
Man undviker nogsamt att beröra kolhydraternas roll i ohälsa och sjukdom.

Vilka incitament finns för att odla myten?

Status och pengar och karriär för forskare. Läkemedelsindustrin är mäktig och rik.
Status pengar och karriär för de tjänstemän som uppbär konsultarvoden från livsmedelsindustrin, samtidigt som de har ett statligt uppdrag att värna om folkhälsan.

Världens mest sålda farmakologiska preparat

Kolesterolsänkande farmaka är en lösning som söker ett problem. Problemet ordnar man genom att skrämma för höga kolesterolvärden för att sedan erbjuda lösningen. Doktorn skriver ut statiner.Industrin erbjuder gratis kolesterolmätning på stormarknader där man sedan kan köpa kolesterolsänkande margariner.

På grund av att det hittills inte gått att avliva en så lönande myt får mina barnbarn avfettad mjölk och margarin i skolan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar