söndag 20 november 2011

GRATTIS LÄKEMEDELSINDUSTRIN PÅ DIABETESDAGEN!

Vi var något hundratal personer diabetiker och anhöriga till diabetiker och några bara allmänt intresserade som lyssnade på två föreläsningar om diabetes häromdagen.

En njurspecialist, som jag förstod av programmet, skulle tala under rubriken ”Hur njurskador vid diabetes och högt blodtryck kan påverkas vid tidig behandling”.

Han hade många fina PowerPoint bilder. Vi förstod att han var väldigt förtjust i en studie som heter Steno 2. Han tyckte tydligen att den studien var något alldeles enastående eftersom han uppehöll sig så länge vid den.

Det var lite svårt för oss att bedöma det stora i det eftersom vi blev bortkollrade av så många märkvärdiga medicinska termer och satt och funderade på vad de kunde betyda.

För att inte tala om alla fina statistiska begepp –hard endpoint och klinska endpoints, multifaktoriell, det var ingen ände på det.

Att han var väldigt duktig, det förstod vi.

Vi satt snällt och artigt kvar och lyssnade fast vi förstod att han nog gått fel och trodde att vi var medicine kandidater i njurkursen. Det kan hända den bäste.

Men en sak fastnade. Nämligen 50%!

Så stor var skillnaden i överlevnad mellan personer med diabetes II som behandlas i 13 år med den heliga treenigheten insulin, statiner och blodtrycksmedicin och de som inte fått den behandlingen.

Det som fastnade var också att det var viktigt att undvika animaliskt fett och att motionera.

Nästa namnkunnige doktor från det stora sjukhuset, skulle enligt programmet tala om: ”Hur tar jag hand om min diabetes?”

Han var skojfrisk och käck. Men det var nog lite fel i programbladet för han tyckte nog inte att vi skulle ta hand om vår diabetes själva.
Nej, han var nog rädd att vi då i vårt oförstånd skulle börja sätta i oss en massa animaliskt fett.

Han visste vad som krävdes.
Samma saker som den föregående föreläsaren. Insulin, statiner och blodtryckssänkare. Han tyckte också att vi skulle akta oss för kalorier äta en morot innan maten och motionera. Han var också väldigt förtjust i studien Steno 2.
Han talade också om 50 %.

Så frågade en näsvis person om vem som finansierat studien.
Är det inte fantastiskt?
Enligt föreläsaren hade en enskild diabetesförening i Danmark finansierat den 13 år långa studien. Föreläsaren försäkrade att industrin inte var inblandad och fick den näsvisa att känna sig konspiratorisk.

Nu kommer det konstiga. Om man Googlar på STENO 2 så hamnar man så småningom här:
Steno Diabetes Center er et forskningshospital, der udelukkende behandler mennesker med diabetes. Centeret har driftsaftale med Region Hovedstaden og fungerer som regional diabetesafdeling. Steno Diabetes Center er ejet af Novo Nordisk.
Och som av en tillfällighet så tillverkar Novo Nordisk……. just precis insulin!

Men man får förstå. Det är inte lätt med danska!

Margareta

torsdag 20 oktober 2011

MULLIGABARN.SE

REFERAT FRÅN EN FÖRELÄSNING ARRANGERAD AV MULLIGABARN.SE

Den 4:de oktober 2011 lyssnade jag till en föreläsning om barn och övervikt organiserad av MulligaBarn.se.

KORT OM MULLIGABARN.SE
Malin Agn, är en initiativrik mamma som inte fick den hjälp som hon behövde med sitt överviktiga barn. Hon startade då MulligaBarn.se. Med hjälp av en blogg och kostnadsfria föreläsningar över landet vill hon stötta föräldrar med överviktiga barn. Hon använder sig av lokala experter från den allmänna hälso- och sjukvården. Lokaler sponsras av företag på orten.
Citat från hemsidan: ”MulligaBarn.se bygger på en vetenskapligt utprövad metod för att stötta föräldrar med mulliga barn”
Verksamheten finansieras av Playing for Change en ideell stiftelse grundad av Kinnevik. Citat från hemsidan. ”Vi investerar i sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn och unga.”
http://www.playingforchange.se/sv/playmakers/se/14/

FÖRELÄSAREN OCH PROBLEMFORMULERING
Föreläsningen hölls i Göteborg av en barnläkare med specialitet på övervikt hos barn. Det var en mycket engagerad och personlig föreläsning. Föreläsaren hade ett beteendevetenskapligt angreppsätt på problemet.
Det vill säga, att det handlar om ett mentalt snarare än ett medicinskt problem, samtidigt som man inte kunde bortses från arvet. Barnen åt för mycket och rörde sig för lite.

Målet med behandlingen var att ändra vanor. Det innebar att engagera, motivera och träffa barnet ofta. Låta barnen berätta. Barnets motivation till förändring bedömdes med ett frågeformulär.

Uppgavs att barnen hade dålig kunskap om sin egen kropp. Därför var det viktigt att de skulle lära känna sin kropp framförallt storleken på sin magsäck. Den beskrevs som lika stor som barnets sammanflätade händer.

FÖRELÄSNINGEN
Följande konkreta uttryck tog sig föreläsarens grundläggande uppfattning om övervikt hos barn.

Det fastslogs att det handlade om vanlig mat och inte några modedieter som Atkins, GI eller LCHF. Detta yttrande stöddes av en icke namngiven studie som enligt föreläsaren visade att alla dieter i princip hade samma utfall när det gäller viktnedgång.

Några kvantitativa fakta om övervikt och BMI hos barn redovisades.
Poängterades att det var viktigt att sätta in insatser tidigt då kan längdtillväxten hjälpa till för att gå ner i vikt.

Det nämndes att vi behöver kolhydrater, fett, protein. Att kolhydrater behövs för hjärnan underströks.

Balans var ett nyckelbegrepp och ett återkommande tema. Balans illustrerades med en bild på en balansvåg. Balans mellan energi in och energi ut . Balans mellan TV/datortid och utetid. Balans mellan sömn och vila.

Lagom portion för Din magsäck. Kunskapen om storleken på magsäcken skulle hjälpa barnen att anpassa sin matportionen till magsäckens storlek. Barnen skall lära sig att bli mätta på mindre mängd mat - lära sig vara hungriga. Som exempel beskrevs en pojke som bara behövt vara hungrig en vecka genom att äta mindre mängd mat. Slutsats: magsäcken hade krympt efter en vecka. Konkreta tips var halvera högen pasta och halvera antalet köttbullar. Dela varje köttbulle i två delar för att ge en uppfattning om fler. Aldrig en extra portion och tugga långamt.

Regelbundna måltider betonades. Tre huvudmål och tre mellanmål. För att hålla en jämn blodsockernivå bör det inte gå mer än 3-4 timmar mellan måltiderna. Mellan mål var viktigt om det så bara består av ett päron. Måltiden bör ta 15-20 min. Det nämndes exempel på föräldrar som mätte tiden med tidur.

Varning för stillasittande
utfärdades och som exempel gavs då de barn och ungdomar som sitter framför sina datorer stor del av dygnet. I det sammanhanget refererades till Professorerna Marcus och Rössner och en studie benämnd STOPP-studien.
http://www.sund.nu/docs/artikel.asp?tem=0&art=121

Guldkant på tillvaron behövs, men det bör räcka med ett hekto godis på lördag. Tipsen var att inte äta upp allt på en gång och att bita geléråttan i två delar. Läsken kan bytas ut mot vatten.

Fetmaoperationer kan undvikas med förändring av ätvanor. Operationerna är både dyra och inte biverkningsfria.

Angående mejeriprodukter Föreläsaren själv och flera föräldrar i publiken visade sig ha erfarenhet av att ha både överviktiga och normalviktiga/underviktigta barn i samma familj. Då fick man laborera med både lättmjölk och helmjölk, och förklara orsaken för barnen.
(underförstått att lättmjölk gäller vid övervikt). På frågan om smör och grädde så var svaret att det var tillåtet i små mängder, med betoning på små.

INFORMATIONSMATERIAL
Föreläsaren hade själv tagit fram en informationsfolder för föräldrar och barn med trevliga och pedagogiska illustrationer.
Där fanns en bild på en cirkel innehållande bilder på ”vanlig mat”, en balansvåg, stora prickar för de större måltiderna och mindre för mellanmålen, bilder på glada och skuttande barn. Det som gav mig speciella associationer var en bild på två vägar, en rak bred asfalterad och en smal slingrig som gick upp och ner. Men på slutet av den smala vägen anade man ljuset!

VILKA VAR DÄR
Ett femtiotal frustrerade föräldrar till överviktiga barn som förgäves sökt professionell hjälp. Det var inte konstigt att man oreflekterat tog till sig vad den trevliga och förtroendeingivande doktorn sade. Äntligen en doktor som förstår och med ett enkelt budskap. Föreläsningen var en succé.
Föräldrarna redogjorde för förfärliga upplevelser, som denna t.ex. - när man äntligen fått en tid hos en läkare för sitt barn, så petade doktorn på den bulliga magen och sade ”Du får snart diabetes”. Så var den konsultationen till ända.

OVÄLKOMNA FRÅGOR
Det var bara de tre personer som gjorde mig sällskap och jag själv som ställde var sin spontan fråga som kunde uppfattas som att störa agendan. Svaret på våra frågor blev.
Nej, föreläsaren kände inte till professor Birgitta Strandviks forskning som visade att barn som åt fet mat var smalare än de som åt magrare mat.
Nej, föreläsaren kunde inte uppge namnet på koststudien som det refererades till.
Nej, föreläsaren trodde inte på sambandet kolhydrater, blodglukos, insulin och fettinlagring. Nej, det fanns ännu inga kvantitativa resultat av hennes behandling av överviktiga barn.


VAD SOM INTE SADES
De som väntade på konkreta kostråd utöver ”vanlig mat” och fick vänta förgäves. Av resonemanget om mjölken så förstod man att det rådde en konsensus mellan föreläsare och åhörare att det var fettet i mjölken som var fettbildande. Av rådet att byta ut den stora Coca-colan mot en mindre eller ännu hellre vatten fick man förstå att socker hade en roll i det hela. Konkretare än så var inte föreläsaren när det gällde kosten.
Berättades om en lärare som gav barnen olika poäng för vad de hade ätit till frukost. Gröt gav högsta poäng. Det hade inspirerats till ökat grötätande. Av det fick man förstå att det var ett lovvärt initiativ.

FRÅGOR JAG SKULLE VILJA STÄLLA TILL ARRANGÖREN FÖR MULLIGABARN
Varför anlitar Du föreläsare som företräder samma institutioner (den officiella hälso-och sjukvården) som tre decennier givit oss de kostråd vars följder vi alla kan konstatera. Vår tillit till dessa experter har ju visat sig vara förödande. Varför skulle det bli annorlunda denna gång?
Initiativet hade varit fantastiskt, om Du gått utanför ”boxen”. Det finns mängder av kompetenta kostrådgivare utanför vår allmänna hälso- och sjukvård att anlita.
De vet att det inte bara handlar om energibalans, utan man måste ta hänsyn till varifrån energin kommer. De vet att man inte kan motionera bort övervikt. Framförallt skulle de betrakta det som barnmisshandel att låta barn gå hungriga.
(N.B. Visst finns det numera företrädare för vår offentlighet som går emot mainstream men det sker inofficiellt. )

Med ditt initiativ och med de resurserna som Du fått tilldelade hade Du kunnat göra underverk.
Det hade naturligtvis blivit ett ramaskri från de etablerade experterna som anser sig ha tolkningsföreträde till orsaken till övervikt och inbillar oss att de har lösningen. Men Du är smart. Jag tror att Du skulle kunna gå runt detta problem.
Att döma av denna föreläsning så var det att slänga bensin på brasan. Dessutom handlade det om att skuldbelägga barnen för att de är förtjusta i mat (föreläsarens ord) och gör av för lite energi. Eller finns det en agenda som jag inte förstått?

SAMMANFATTANDE TANKAR
Jag bemöter inte utsagorna föreläsning. Jag hoppas att de som läser ser det förnuftsvidriga i det ändå.
Föreläsningen är ett bra exempel på när tro förkläds till vetenskap och när biologi förväxlas med fysik. Eller när en hemsnickrad metod kallas vetenskap.

Beteendevetenskap har sin plats, men då det gäller viktnedgång är det bättre att ha kunskap i fysiologi, endokrinologi, biokemi och evolutionen. Det räcker faktiskt att ta till sig den kunskap som fanns för 150 år sedan om sambandet mellan kolhydrater och fettinlagring.

Jag gick från föreläsningen mycket nedstämd. Att vara barn och överviktig är stigmatiserande. Barnet skall inte utöver detta behöva bli skuldbelagt och gå hungrigt.
Att vara tvingas vara hungrig motverkar sitt eget syfte. Det tycks inte de förstå som har denna förenklade syn på viktreglering.
Att vara förälder till ett överviktigt barn och inte veta hur man skall hjälpa det är plågsamt. Vilken förälder står ut med att se sitt barn hungrigt? Ingen förälder i världen kan räkna ut hur mycket energi barnet får i sig och balansera detta mot det som barnet förbrukar eller tvärtom. Sådant är bara skrivbordteorier och handlar om fysik. Vi som är upplysta vet att det handlar om biologi och att det i första hand handlar om vad vi äter och inte hur mycket.

Om övriga föreläsare förmedlar samma budskap så är det en farlig roadshow som drar genom Sverige. Jag föreslår att Du går in på MulligaBarn.se. Se efter när föreläsningen kommer till din ort. Anmäl Dig och gå och lyssna för att informera dig. Skriv gärna och berätta. Min erfarenhet är kanske unik. Man får inte sluta att tro på mirakel.

Margareta

PS. I skrivande stund får jag reda på att det inom kort kommer uten bok av
Lars-Erik Litsfeldt som riktar sig till ungdomar med övervikt.”LCHF for the next generation - Vad de borde lärt dig i skolan om mat ” Den ser jag fram emot. DS

lördag 17 september 2011

Vad har Du i påsen Scan?

Fick mig en tankeställare i sommar om innehållsförteckningar och om vad livsmedelsindustrin får oss att svälja och hur lätt de kommer undan genom att gömma sig bakom det tandlösa Livsmedelsverket. Upptäckte också att de har förljugna hemsidor och uppträder arrogant mot sina kunder.
Bakgrunden är ett kvarglömd paket djupfryst pyttipanna, 1000g, i min frys på landet.

Jag läste på påsen, Scans Favoritpyttipanna ”bara 5 % fett.”
Läste vidare
Näringsvärde per 100g
Energivärde 550kJ eller 130 kcal
Protein 5g
Kolhydrat 17g
Fett 5g


Det blir 27g/100g.
Eller 270 gram på en enkilospåse. Vad består de resterande 730 grammen av?

Så läste jag innehållsförteckningen:
Kokt potatis, svenskt nöt och griskött, lök, potatismjöl, salt, margarin (vegetabiliskt fett salt och arom) jästextrakt, citrusfibrer, animaliskt protein av nöt och gris, socker, paprika, kryddor, köttarom, druvsocker, vitlök, selleri, stabiliseringsmedel E450,E 451, antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250.

Jag skrev till Scan och frågade vad de 730 grammen utgjordes av,
vad jästextrakt var för någonting och varför man hade socker i pytten.
Efter en tid blev jag uppringd av en dam från Scan som uppgav att den som egentligen kunde svara på dessa frågor var på semester, men hon kunde ändå säga att jästextrakt bara var vanligt bagerijäst. Socker tillsatsen var en följd av paneltesternas preferenser och kombinationen socker och drusocker hade utfallit väl i dessa tester. De 730 grammen kunde vara ”mycket olika saker ”. Så frågade hon mig varför jag ville veta detta!
Efter en tid skrev jag ytterligare ett mail där jag ville ha förklaring på alla de ingredienser som jag markerat med tjock stil i innehållsförteckningen ovan. Jag krävde skriftligt svar. Jag skrev också, för att vara ärlig, att jag tänkte publicera svaret. (Det är det jag gör nu.) Om de inte svarade mig så skulle jag själv försöka lista ut vad det var för ingredienser och vilket syfte jag trodde att de tjänade i pytten.
Veckorna gick och jag skrev ett nytt mail och undrade om de tänkte svara mig. Ytterligare veckor gick och jag tog telefonkontakt. Man visste genast vem jag var när jag presenterade mig. Man hade inte tänkt svara på mina frågor eftersom man ansåg att man redan svarat vid vår första telefonkontakt. Återigen frågade man varför jag ville veta och var jag skulle publicera det. När jag insisterade på skriftligt svar så svarade man att man skulle ta upp det till diskussion.

Strax efter fick jag följande mail från SCAN:

Under "ingredienser" finns all information om vad favoritpytten innehåller. I övrigt är det ett recept som är företagets. Vi följer helt livsmedelsverkets lagar.

Med vänliga hälsningar
Mona Engblom Krömer
___________________________
Matforum
Scan ABSå här står det på Scans Hemsida:
Har du frågor kring våra produkter, Scankökskonceptet eller våra mervärden vill vi att du hör av dig till oss! Vår kunniga personal är tillgängliga kontorstid och svarar snabbt på förfrågningar.
….vidare kan man läsa : Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll över djuromsorg, miljö och kvalitet


Jag kan tillägga att Scans Favoritpyttipanna inte längre finns upptagen i produktpresentationen på deras hemsida.

Här kommer min tolkning av ingredienserna i Scans Favoritpyttipanna:

De 730 grammen

Mycket bör bestå av vatten med tanke på de vattenbindande ingredienserna, potatismjöl, citrusfiber och stabiliseringsmedel.

NÖT OCH GRISKÖTT

Om det handlar om helt kött, så innehåller det ju både fett och protein. Om det är en processad produkt kan den innehålla sin arsenal av tillsatser. Eftersom SCAN inte svarar får man gissa på en processad produkt.

POTATISMJÖL
80 % kolhydrater 16 % vatten näring 0

MARGARIN
Scan är ett livsmedelsföretag som säljer och bearbetar animaliska produkter. Man måste ha tillgång till ister i överflöd med naturliga D-vitaminer och andra nyttiga ämnen. Har man inte förtroende för sina egna produkter? Varför använder man margarin? Varför använder man en växtolja som måste importeras från tropiska trakter, som måste genomgå en brutal process för att imitera den äkta varan, smör. Som måste färgas för att dölja den motbjudande färgen. Som måste deodoriseras för att dölja lukten. Som med hjälp av kemikalier skall fås att förenas med vatten. En produkt innehåller inflammationsdrivande omega - 6 fettsyror och syntetiska D-vitaminer och farliga kemikalierester som hexan och som består av 50 % vatten? Att beskriva margarin som (vegetabiliskt fett salt och arom)är verkligen ett understatement. Det förstår ju minsta barn att detta hälsovådligt.
http://www.gunnarlindgren.com/margarinframst-SLV-2.pdf


JÄSTEXTRAKT

Muntligt enl. Scan: Smakförstärkare bestående av rostat bagerijäst. Innehåller naturlig glutamat!
Enl. Livsmedelsverket:
Jästextrakt framställs från jästsvampar och har ett högt innehåll av glutamat (E621) och puriner (E626). Används som smakförstärkare. Jästextrakt är ingen tillsats utan en ingrediens. Kontakta företaget om du vill veta varför de tillsätter jästextrakt i pyttipannan.
Med vänlig hälsning
Helena Nordenfors
Upplysningen, Livsmedelsverket
Puriner är ämnen som det finns mycket av i proteinrika livsmedel, som t ex kött. Om man lider av gikt bör man begränsa intaget av puriner, men inte annars.
Vänliga hälsningar
Åsa Brugård Konde

Upplysningen, Livsmedelsverket
Per telefon enligt Åsa Brugård Konde
E 626-E636 är alla puriner

Enligt Handbok för den kräsne konsumenten är
E-626-635 ämnen som bör undvikas av barn, ungdomar, och personer som lider av gikt, njurbesvär, eller, med symtom som kräver undvikandet av puriner (aromatiska kväveföreningar). Dessa ämnen kan även orsaka svåra allergiska reaktioner. E 626-E635 är nästan alltid tillsatt i mat som även innehåller 620-625. Se nedan

E 621 MONONATRIUMGLUTAMAT
Enligt Handbok för den kräsne konsumenten
Smakförstärkare som innehåller PFGA(Process Free Glutamic Acid) som många människor har svårt att tåla. Smakförstärkarna är mycket vanliga i både mat och i snacks. Tillverkarna hävdar att glutaminsyra finns naturligt i många av de varor vi äter. Men den naturliga är en bunden föroreningsfri glutaminsyra som vår kropp känner igen och kan bryta ner, medan den som blandas i som smakförstärkare är en förädlad, isolerad och fri och obunden glutaminsyra som är helt främmande för vår kropp. Ämnet kan orsaka ADHD-liknade reaktioner hos barn, ätstörningar, fetma, fosterskador, hjärnskador, ”Chinese Restaurang Syndrome”, kramper, depressioner, personlighetsstörningar, fibromyalgi, inlärnings- och minnessvårigheter, glaukom (grön starr), ögonskador, hormonstörningar, förhöjt blodsocker, aggressioner, leverskador, stroke, svår huvudvärk (migrän), svåra allergiska reaktioner, främst röda utslag, yrsel, epileptiska anfall om man är epileptiker, reproduktionsstörningar och sterilitet, skador på näthinnan, astmaattacker, ångest, ansiktssvullnader, endokrina störningar (hormonstörningar) och stickningar i armar och fingrar. Ämnet är även nervcellsförstörande. Glutamaterna hör till de farligaste tillsatserna vi kan hitta i mat. Livsmedelsverket har inte visat något intresse att förbjuda ämnet utan menar att det får användas i alla livsmedel som får innehålla tillsatser. I dag är det industrin själv som tar bort ämnet.

CITRUSFIBRER
Utdrag ur försäljarens marknadsföringsdokument : [……….]Används för att ersätta fett. Vattenhållande fibrer som ger en len känsla i munnen. Citrusfibrer efterliknar fett på ett mycket effektivt sätt utan påverkan på smak, volym eller textur. På grund av dess förmåga att utvidga sig så kan fibrerna binda en stor volym vatten. Det blir kostnadsneutralt eller ger en kostnadsreduktion i förhållande till en helfett alternativ. Kan ersätta upp till 50 % av fett i de flesta blandningar. Erbjuder en fettfri eller fettreduktions lösning. […]
http://www.fiberstar.net/article2.html

ANIMALISKT PROTEIN AV NÖT OCH GRIS
Ser inget annat skäl till detta än att man inte har några riktiga råvaror i sin Favoritpyttipanna

SOCKER
Enl. Scan : Smakpaneler avgör.
Näring 0, ger sockerberoende, förstör vår uppfattning om hur mat skall smaka. Syfte?

KÖTTAROM
Ser inget annat skäl till detta än att man inte har några riktiga råvaror i sin Favoritpyttipanna

DRUVSOCKER

Näring 0, här smyger man ner socker igen i form av ett snabbt blodsockerhöjande sockerart och således insulinstimulerande och fettuppbyggande. Vi har lärt oss att ingrediensernas mängd skrivs i fallande ordning på innehållsförteckningarna. Många vill inte ha socker i maten och tittar efter sockerinnehåll. Här har man delat upp socker i två olika delmängder. Då hamnar socker längre ner på listan. Alltid lurar det någon. Men frågan kvarstår varför socker?

STABILISERINGSMEDEL E450 E451
Enligt Handbok för den kräsne konsumenten

Natrium-Kalium- och Dikaliumdifosfat
Pentanatrrium- Kalium- och Kalciumpolyfosfat
Vanlig stabiliserings och förtjockningsmedel som misstänks orsaka njurskador, störnigar i matsmältningsenzymerna och tarmstörningar. Ämnet kan även försvåra kroppens förmåga att ta upp mineraler.

ANTIOXIDATIONSMEDEL E300
Syntetisk C-vitamin. Inte jämförbart med naturlig C-vitamin. Vanligen Utvunnet ur genmodifierad majs!

KONSERVERINGSMEDEL E 250
Enligt Handbok för den kräsne konsumenten

Kaliumnitrit. Ett av våra vanligaste konserveringsmedel i kött- och charkprodukter och räknas som ett av de tveksammaste. E 249 och E252 används även som färgämne. Förutom svåra allergiska reaktioner misstänks E249-E252 kunna orsaka cancer, förgiftning, fosterskador, tumörer, genetiska skador, och blodsjukdomen methemoglobinemia. Dessa konserveringsmedel används främst för att mycket farliga bakterier som t.ex. Clostridium botulinum inte skall bildas i vår mat. Många länder har charkprodukter utan nitriter och nitrater. Miljontals ortodoxa judar t.ex. äter charkprodukter som inte innehåller E 250, utan att drabbas av problem.

Bon apétit

Margareta

Källor
Scan
Handbok för den kräsne konsumenten
www.utbildningscenter.se
http://www.aktavara.org/
Livsmedelsverket
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx

tisdag 16 augusti 2011

KOSTDEMOKRATI.SE

Ett viktigt meddelande till dem som eventuellt hittat till min blogg. Jag överger tillfälligt pellemaggan. Återkommer så småningom till pellemaggan när jag lärt mig att hantera teknikaliteterna med bloggen mera professionellt. Det handlar inte om att jag inte på har något att skriva. Tvärtom jag nästa sprängs av allt jag skulle vilja skriva om och förmedla innan jag dör.

Gå in på Kostdemokrati.se
Där skriver jag nu.
Kostdemokrati.se har sitt ursprung i ett engagemang för skolmaten. Vi var ett antal föräldrar och mor-och farföräldrar som insåg det fullstädigt absurda i att våra barn i skolan serverades margarin och mager mjölk. Vi anser att vi som föräldrar vet vad som är bäst för våra barn. Vi tog kampen med kommunpolitikerna och har vunnit några delsegrar men kampen är lång ifrån över. Detta engagemang växte till att se sambandet mellan kost och hälsa i ett större perspektiv. Vi tror på riktig mat - äkta smör, mjölk med naturlig fetthalt och kött och fläsk och grönsaker. Så föddes Kostdemokrati.se, en blogg som tar ett helhetsperspektiv på kost och hälsa. Allt hör ihop. Våra civilisationssjukdomar är ingen gåta, dem har vi kollektivt förvärvat.
Gå in på Kostdemokrati.se här kan du läsa om nya rön och inhämta fakta.
Gå in på Kostdemokrati.se och bli medlem, det är gratis.
Gå in på Kostdemokrati.se och ta del i debatten.
Gå in på Kostdemokrati.se och var med och skapa opinion i viktiga frågor.

Kostdemokrati.se kan du läsa dr Björn Hammarskjölds och dr Christer Enkvists krönikor. Två erfarna läkare som följer sin övertygelse och säger sin mening utan hänsyn till arbetsgivare, livsmedelsindustrin eller läkemedelsindustrin.
Björn Hammarskjöld är barnläkare och biokemist. En riktig ”mythbuster” en som krossat många medicinska myter. Läs hans senaste krönika om GMO och horisontell genmanipulation. Det gäller livet!
Christer Enkvist är pensionerad landstingsrådgivare och har publicerat många övertygande inlägg om kost i dagspressen – som öppnat ögonen på mig och många andra och retat en del. Klicka på medlemmar och Christer Enkvist och läs vad han skrivit på Kostdemokrati.se
Läs på Kostdemokrati.se. vad Leif Lundberg och Frank Nilsson skriver om fetmaoperationer. De har gjort en djup och bred research om ämnet. Detta hittar Du ingen annanstans.
Att vi har en fetma epidemi som sprider sig över världen har väl inte undgått någon. WHO klassar fetma som en sjukdom. Således anser den medicinska sakkunskapen att den bästa boten mot fetma är att göra en magstympning.
Frank Nilsson har skrivit boken ”I stället för doping”. Björn Ferry följde Franks kostråd. Så vann han också guld.
Frank Nilsson Skriver på sin blogg http://www.livlinan.eu/ att Lars Wilsson öppnade hans ögon. Frank Nilsson har stort ansvar för att mina ögon öppnades.

En anekdot i det sammanhanget. Mitt barnbarn var på ett ishockeyläger förra sommaren (ja faktiskt sommaren!)och kom hem och himlade med ögonen (han vet vad jag tycker) och berättade att tränarna uppmanat dem att ladda ordentligt med kolhydrater. I år kom han hem och berättade att man hade sagt att det var viktigt att ladda med riktigt fett.

DITT DAGLIGA BRÖD, PASTA OCH PIZZA DÖDAR DIG

Av Hans Kerr
http://www.cutthecarb.com/your-daily-bread-pasta-and-pizza-are-killing-you/
Översättning Margareta Lundström 2010

Huvuddelen av de kalorier som förbrukas av människan kommer från spannmål som vete, havre, korn, råg, majs och ris. Men vi var inte vana vid denna nya mat vi började konsumera den bara för mellan 5 000 - 10.000 år sedan. Genetiskt är vi fortfarande de jägare-samlare som för 190 000 år sedan anpassade sig till kött, frukt och grönsaker. Med spannmålets införande i kosten blev vi kortare, medellivslängden minskade. Vi fick infektionssjukdomar, järnbrist, hjärtkärlsjukdomar, karies och skelettnedbrytning på grund av mineralbrist.
Ett förebud för de alla problem som spannmål skulle komma att drabba mänskligheten.

SPANNMÅL OCH KOLHYDRATER
Spannmålets endosperm är kolhydratrik. (Endosperm eller frövita, är en vävnad som omsluter groddlagret i fröet hos växter och innehåller näring för groningen)
När du konsumerar mycket spannmålsbaserade produkter får du oundvikligen i dig mycket stärkelse.
Vi omvandlar stärkelse till blodsocker. Det är känt att ett ständigt intag av rikliga mängder av stärkelse och socker leder till högt blodsocker, högt insulin, övervikt, insulinresistens, fetma, diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och andra ”civilisationssjukdomar” .

VITAMINER OCH MINERALER
Spannmål innehåller inga vitaminer av gruppen A, C, D och B12 och biotillgänglighet är låg för vitamininnehållet i spannmål. Vissa spannmålssorter kan även sänka vitaminers tillgänglighet.
Spannmål är dålig källa för kalcium, men fosforinnehållet är relativt högt. Detta påverkar negativt bentillväxt och ger förlust av benmassa och påverkar ämnesomsättningen. Utöver detta orsakar höga halter magnesium i spannmål förlust av kalcium via njurarna.
På grund av sädens innehåll av fytater blir den biologiska tillgängligheten av kalcium, järn, koppar, magnesium och zink låg. Järnbrist orsakar anemi, ökar infektionsrisken och prenatal mortalitet (fosterdöd)och minskar den mentala utvecklingen hos barn. Brist på zink kan leda till minskad tillväxt, minskad aktivitet i äggstockar och testiklar och fördröjd start av puberteten.

FETT OCH PROTEIN
En kost baserad på spannmål, leder till en störning av balansen mellan omega 3 och 6. Omega 3 innehållet är lågt och omega 6 är relativt hög. Eftersom omega 3 och 6 använder samma metabola vägar, är det konkurrens mellan dem. En hög Omega 6 nivå i kosten motverkar effekten av omega 3. Detta spelar en roll för blodproppsbildning, hjärt-kärlsjukdomar, prematura födslar, inflammation och autoimmuna sjukdomar.
Mänskliga proteiner består av 21 aminosyror. Nio av dessa är livsviktiga (essentiella) detta innebär att vi måste få dem från kosten . Det måste finnas ett tillräckligt intag av både essentiella och icke-essentiella aminosyror för att hindra oss från att bli sjuka. Spannmål är dåliga källor till flera essentiella aminosyror. Brister kan resultera i försämrad tillväxt, förlust av muskelmassa och muskelstyrka, försvagat immunförsvar och nedsatt förmåga att återhämta sig vid sjukdom.

ANTINUTRIENTER
Spannmål är rika på antinutrienter som fytater, alkylresorcinoler, alfa-amylas-hämmare, proteashämmare, lektiner och gluten. Antinutrienter är föreningar som stör absorptionen av näringsämnen. Spannmål innehåller alla dessa antinutrienter för att skydda sig mot oss - alltså mot rovdjur.
Alkylresorcinoler har en tillväxthämmande effekt. Det orsakar att de röda blodkropparna sönderdelas med brott på DNA som följd. Det stimulerar trombocytaggregationen och är involverade i leverns och njurarnas degeneration.
Alfa-amylas hämmare inaktiverar nedbrytningen av stärkelse till socker och kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Ständigt intag orsakar skadliga förändringar i bukspottkörteln.
Proteashämmare hindrar matsmältningsenzymernas verksamhet och kan orsaka förstoring av i bukspottkörteln vilket kan leda till cancer.

LEKTINER ÄR DE STORA ANTINUTRIENTERNA I SPANNMÅL.
Lektiner består av en stor grupp av proteiner som har egenskapen att vilja binda sig till molekyler som innehåller kolhydrater. Olika spannmål innehåller flera olika sorters lektiner. Lektiner är nära besläktade med varandra och orsakar liknande skador. Nästan varje cell i kroppen och varje extracellulärt element kan bindas till lektiner.
Lektiner är värmestabila och motståndskraftiga mot nedbrytning i mag- tarmkanalen.
Lektiner binder till, skadar och förändrar cellerna i tarmslemhinnan.
Detta rubbar matsmältningen, absorptionen och ändrar bakteriefloran, immunförsvaret och permeabiliteten (genomsläppligheten)i tarmen.
Den ökade permeabilitet i tarmarna underlättar passagen av lektiner och icke nedbrutna eller delvis nedbrutna kostproteiner in i blod-och lymfcirkulationen.
När du konsumerar frön, är halterna av dessa oönskade inkräktare höga och de kommer att påverka din hälsa. Vetelektiner till exempel orsakar pankreasförstoring, tillbakabildning av thymus, (bräss), nedsatt insulinsekretion och hämning av celldelning.

GLUTEN, GLIADIN, LEKTINER OCH WGA
Många människor blandar ihop gluten, gliadin, lektiner och WGA (vetegrodd agglutinin). Gluten kommer från det latinska ordet för lim - och klibbigt är det. Det är en blandning av plantans lagringsproteiner prolamin och en glutelin. I vete representeras prolamin av gliadin och glutelin av glutenin. I andra spannmål hittar du andra prolaminer och gluteliner. Så gluten och dess komponenter varierar i olika spannmålssorter.
Populärt används begreppet gluten huvudsakligen för gliadinet i vete.
Gliadin finns av olika slag. Så glutenhistorien är inte så enkel. Lektiner som beskrivs ovan finns inte bara spannmål, men också i baljväxter, vissa grönsaker, som ”nightshades” (potatis, tomater, äggplanta, paprika) och i mejeriprodukter. WGA är en av de många lektiner som finns i vete. WGA är känt på grund av dess rykte att den främsta orsaken till celiaki, (glutenintolerans). Man kan alltså säga att både gluten och lektiner orsakar samma sorts kaos i kroppen.

AUTOIMMUNA SJUKDOMAR
Lektiner och gluten som finns i spannmål är välkända orsaker till autoimmuna sjukdomar som beskrivs som i vår artikel ”How to reverse a leaky gut and stop autoimmune diseases”
( "Hur man kan vända på en läckande tarm och stoppa autoimmuna sjukdomar".)
Dessutom vill vi betona att forskning visar att lektiner och gluten, via autoimmuna vägar och opioidreceptorer (från tarm till hjärna) är knutna till psykiska sjukdomar som ADD, ADHD, autism, epilepsi, schizofreni och depression.

REFERENSER
Jag har använd ett stort antal referenser för många för att nämna i en som jag hoppas matnyttig artikel som denna. Men jag nämnde några referenser som inspirerade mig och att skriva denna artikel. Det gäller:
• Cereal Grains: Humanity’s Double-Edged Sword by Professor Loren Cordain
• Gluten sensitivity: from gut to brain by Marios Hadjivassiliou et al
• Effects of wheat germ agglutinin on human gastrointestinal epithelium: insights from an experimental model of immune/epithelial cell interaction by Dalla Pellegrina et al
Hela korn är ännu värre än vitt mjöl. De innehåller mer lektiner och gluten. En av de referenser jag kan ge kommer från The Lancet, kallas det "Glutenkänslighet: från din tarm till hjärnan". ”Gluten sensivity: from gut to brain”. Som i sin tur innehåller 136 andra referenser, här är hyperlänken. here is the hyperlink.


måndag 7 februari 2011

EN SLÄNG AV VUXENDIABETES

Vi har varit på en öppen föreläsning anordnad av Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research.
Det är alltid roligt och upplyftande att komma ut och få lyssna på intressanta föreläsningar av engagerade forskare, oberoende av disciplin. Men det är sällan som pulsen stiger, hjärtat bankar av upprördhet, vilket inträffade vid detta tillfälle.
Vi skrev vad vi tyckte om föreläsningen och skickade den till arrangören CMR, Göteborgs Universitet. Här är brevet:

Till
CMR, Sahlgrenska Center för kardiovaskulär och metabolisk forskning.


Med anledning av öppna föreläsningar våren 2011

Den 24/1 lyssnade jag på överläkarna Per-Anders Jansson och Carl-Johan Behre som föreläste över rubrikerna: ÄR DET FARLIGT ATT FÅ EN SLÄNG AV VUXENDIABETES? resp. MOTION SOM MEDICIN.
Den förstnämnda rubriken kunde uppfattas som provocerande. Men har man ett viktigt budskap så får man väl tillåta sig en tillspetsad rubrik för att få önskad uppmärksamhet.
Vi som gav oss ut i vinterkvällen för att lyssna på föreläsningarna var i 60-70-80- årsåldern. Många kom i par. En eller båda hade gissningsvis en ”släng av vuxendiabetes.”

Huvudbudskapet
var att vi inte skall acceptera synsättet ”en släng av vuxendiabetes” utan ta det på allvar och kräva att få en diagnos, behandling och att tas hand om på ett riktigt sätt.

Följande är min erfarenhet av ett ”riktigt sätt att ta hand om diabetes”
När jag fick en ”släng av vuxendiabetes” fann jag mig omgiven av ett imponerande team professionella människor. Läkare (endokrinolog), dietist, diabetessköterska, ögonläkare, ortoped och sjukgymnast (när fotproblemen uppenbarade sig), handkirurg (när handproblem uppstod), ortopedtekniker (när specialanpassade subventionerade golfskor skulle utprovas), fotvårdsspecialist och laboratorieservice. Det sparades inte på hjälpmedel som glykosmätare, mätstickor och allra minst på läkemedel som blodtryckssänkare, kolesterolsänkare, antidiabetika och insulin i ökande doser. Den egna insatsen var att följa råden i den skrift som dietisten tillhandahöll och som utgivits av Margarinbolaget med rekommendationer av Professor Nils Asp på Livsmedels-verket. Senare fick jag veta Professor Asp var avlönad av två margarinbolag.
Skriften innehöll de officiella kostråden för diabetiker. Basen i kosten skulle utgöras av kolhydrater, 60E %, resten av protein och matfett i form av margariner. Allt fördelat på 6 måltider/dag. Fibrer, grovt bröd och frukt anbefalldes. Allt animaliskt skulle vara magert, magert. Kostråden följdes strikt och jag var ständigt hungrig. För att stilla min hunger åt jag det som trots allt var tillåtet, grovt bröd och frukt. Åren gick, jag blev sämre både objektivt och subjektivt. Ju mer jag skruvade åt fettkranen desto mer måste insulindoserna ökas.

Vändpunkten kom med en bok – Fettskrämd av Lars-Erik Litsfeldt, en skattejurist. Allt blev uppenbarat och självklart. Jag öppnade för fullt på den animaliska fettkranen och kolhydraterna åkte ut. Jag förstod då att dessa högutbildade, välavlönade, vänliga, uppmuntrande och generösa medicinska experter som jag haft förtroende var okunniga när det gällde diabetes.
När jag efter två veckor kunde slänga mina insulinsprutor, förstod jag att jag felbehandlats under femton år och att jag under de åren underhållit en diabetesindustri.
Men nu tillfredställde äntligen mina blodvärden min doktor. Men det var ändå inte bra därför att det åstadkommits på fel sätt. ”Man vet inte hur det går på lång sikt ” Jag var då över 70år. Det vänligaste doktorn kunde säga var: ”Du är ju så gammal nu så det spelar ingen roll vad du äter.” Då insåg jag att diabetesindustrin behövde mig mer än vad jag behövde den.

Nu har fem år gått utan insulin. Jag har tyvärr fått bestående nervskador i mina fötter efter alla år med blodsockerhöjande kost. Man kan fundera över vad jag kostat skattebetalarna under dessa år och jämföra med kostnaden 169 kronor - för en bok. Tanken svindlar när man tänker på samhällets kostnader för de, enligt dr Jansson,
400 000 diabetikerna i Sverige.
När jag nu ser i backspegeln, tycker jag att jag borde ha begripit lite själv. Hade jag inte så blint litat på auktoriteter och hade jag varit lika duktig som Lars-Erik Litsfeldt att se igenom lögner och analysera ”fakta” hade jag också kunnat gräva upp kunskap. Därför att det fanns både kunskap, vetenskap och människor som från början och länge motsatt sig de ekonomisktpolitiskt korrekta kostråden, som vi blivit indoktrinerade i.
Hade jag reflekterat något över att vi redan innan min diabetes upptäcktes var en ”Livsmedelsverksfundamentalistisk” familj och ändå fick jag diabetes! Hade jag uppmärksammat Uffe Ravnskovs bok Kolesterolmyten som kom ut redan på 1980-talet så kanske allt hade varit annorlunda. ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”, för att citera Tage Danielsson.
Men nu har fördämningarna brustit tack vare dr Annika Dahlqvist och många, många andra forskare, läkare och privatpersoner med samma budskap. Det är inte det smör, grädde och fläsk som gör oss sjuka oss utan bröd, pasta och potatis.

Följande med anledning av föreläsninge ÄR DET FARLIGT ATT FÅ EN SLÄNG AV VUXENDI-ABETES?
Dr Jansson inledde med att visa en Bruegelmålning föreställande feta människor liggande utslagna efter ett omåttligt frosseri. Alluderade det på oss som satt i Sahlgrenskas aula och lyssnade intresserat?
Detta följdes av fakta om diabetessjukdomen, om den geografiska utbredningen och det ökade insjuknandet, om biokemin bakom, om gränsvärden för blodglykos och om följdsjukdomar. Framför allt betonades risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Vikten av att tidigt upptäcka insulinresistens betonades. Screening förordades inte, men ett frågeformulär på vårdcentralerna kunde vara lösningen för att kunna göra en prognos?? Helt okontroversiella fakta alltså. Men som det framställdes var diabetes något oundvikligt, en naturkraft som inte gick att stoppa och vars följdsjukdomar skulle tas hand om av rätt expertis. Detta var förfärande fakta och framtidsutsikter. Men hur tycker Dr Janson man skall vända på utvecklingen? Föreläsningen avslutades, men vi fick inget svar på det. Jag påpekade att Jansson inte nämnt något om kosten. Jansson hänvisade till efterföljande föreläsare. Någon i publiken kastade fram en fråga om lågkolhydratkost. Då såg Jansson mycket bedrövad ut och svarade att det fanns en sörja av dieter. Men borde han inte i stället vara nedstämd och känna det som ett misslyckande att diabetesinsjuknandet nästan dubblats på 10 år och att det bara ökar? Det är ju en världsomspännande mänsklig katastrof som helt osentimentalt bara redovisades för! Jag skulle kunna trösta Jansson med att åldersdiabetes är både förebyggbart och reversibelt. Uteslut det du inte tål, alltså kolhydrater och släpp kolesterol och fettskräcken. Sörjigare är det inte.
En annan åhörare berättade att han äter bacon och ägg och att han läst att det var bra. Då blev Jansson bekymrad igen och menade att långsiktiga studier saknades. Då skulle jag vilja trösta Jansson och säga att han inte behöver oroa sig för oss som tillämpar en lågkolhydrat- och högfett kost och hänvisa till evolutionen, biokemi, fysiologi, antropologi, sunt förnuft och mormor.

Följande med anledning av föreläsningen MOTION SOM MEDICIN.
Motion var av central betydelse för att ta hand om fetma och diabetes enligt dr Behre. Således användes mycket tid och många stapeldiagram för att argumentera för motion som medicin. Jag är övertygad om att det är viktigt och skönt för alla att röra på sig och tveklöst bra om man är diabetiker. Men lura oss inte att tro att det går att springa bort fetma och diabetes - det vill mer till.
Nästa hantering av diabetes och dess följdsjukdomar som Behre presenterade var ett antal farmaceutiska preparatgrupper, kolesterolsänkare, betablockerare, blodförtunnare, ACE - hämmare och kärlvidgande prep. Behre överskattade nog vår förmåga att ta in information, när han även redovisade namngivna preparat inom varje grupp.
Han tog också upp fetma som ingående i det metabola syndromet. Det hanterades enligt Behre med livsstilsförändring! Om inte det fungerade så fanns Xenical, kognitiv beteende terapi och kirurgisk behandling. Behre hade ingenting att säga om insulinets fettsparande och fettlagrande funktion eller om kolhydrater! Men han beskrev kroppsfettet som ett endokrint organ, vilket var intressant.
Kostråden presenterades med en enda PP-bild. Det gick snabbt men man hann uppfatta det som den gamla vanliga dietistmytologin.
Behre gjorde ett tillägg till kostråden. Han varnade för rött kött och dess samband med cancer. För det första: Vi som lyssnade var äldre personer har kanske förlorat något av förmågan att tillgodogöra oss näringsämnen och därför kanske har ett särskilt behov av det näringstäta röda köttet. För det andra: Vi var livs levande äldre personer som nog hade ätit rött kött i hela vårt liv och klarat oss så här långt. För det tredje: Med jämna mellanrum uppstår denna medicinska vandringssägen om rött kött. Med all säkerhet finns studier som visar samband mellan cancer och rött kött. Man kan få samband med vad man vill. Man får använda förnuft och återigen ställa sig frågan hur vi som köttätare överlevt som art?
Vi undkom inte heller de näringspolitiskt korrekta oprecisa kostråden som ”fruktochgrönt” och medelhavskost och grovt bröd. Man får oss diabetessjuka att tro att vi ostraffat kan äta frukt. Grovt bröd blir socker hur man än försöker få det låta nyttigt. Runt medelhavet är barnen de överlägset mest överviktiga i Europa och man har kortare medellivslängd än vad vi har.
Den obligatoriska skrämselpropagandan för animaliskt fett och kolesterol saknades inte och det illustrerades med studier som visade hur det ökade hjärtsjukdom och dödlighet. Har aldrig Behre funderat över hur vi överlevt som art om vi skulle ratat animaliskt fett under vår utveckling? När våra förfäder utvecklade ett tumgrepp fick de förmågan att med verktyg krossa skalle och rörben på andra djurarter och frossa i hjärna och benmärg. Det anses vara avgörande för utvecklingen av vår stora hjärna. Äter vi enligt Livsmedelsverket är det väl risk att vår hjärna krymper på sikt.

Sammanfattning
Ingen kan tvivla på Janssons och Behres gedigna kunskaper och vetenskapliga ambition. Men man skulle önska att den inte bara användes för att hantera följderna av diabetes utan för att hjälpa oss att förebygga och vända en redan diagnostiserad diabetes.
Vi som lyssnat på och läst oberoende forskare menar att Jansson och Behre har problem med trovärdigheten. Vi anser att er argumentation bygger på falska förutsättningar nämligen att man blir fet av fett och att animaliskt fett höjer kolesterolet orsakar hjärtkärlsjukdomar.
Varken Jansson eller Behre var intresserad av att ta någon diskussion med åhörarna.
Behre bemötte åhörarna genom att raljera bort frågor eller påståenden.
Om man inte haft så många PP-bilder så kanske man haft tid över för en frågestund. Då hade jag velat fråga:

För hur många diabetiker har ni vänt sjukdomsförloppet med era insatser -motion, farmaka, de officiella kostråden?

Göteborg den 7 feb 2011
Per-Lars Lundström
Utnämnd till ”Skolans idrottsgosse nummer ett” vid studenten på Vasa Högre Allmänna Läroverk, Göteborg 1953, och så har det fortsatt. Apropås motion!

P.S. Jag oroar mig inte för mig själv. Jag kan välja äta det jag mår bra av. Men jag oroar mig för mina barnbarn. Det är de här bisarra idéerna som gör att barnen på dagis och i skolan får avfettad mjölk och margarin, enligt ansvariga för att förebygga fetma, högt kolesterol och framtida hjärtkärlsjukdomar D.S.

torsdag 30 december 2010

Bra Mat för småbarnsfamiljen?!

Det är som att peta i ett sår när man går på en föreläsning om lämplig människokost såsom de presenteras av våra statligt utbildade dietister. Det är förutsägbart och man vet att det kommer att störa sinnesfriden för en lång tid framåt. Jag blir upprörd å alla ambitiösa småbarnsföräldrars vägnar, som ger sig ut på kvällen i höstmörkret för att lyssna på en expert och hoppas att få lära sig vilken mat de skall ge sina barn. Samtidigt så hoppas jag att det på något sätt skall visa sig att experten något reflekterat över och omvärderat sitt budskap - att man kan ana en påverkan av den debatt som pågår. Jag även är nyfiken på åhörarnas reaktion.
Vad jag hoppas på en palatsrevolution i dietistkåren! Varför låter dem sig bli serverade färdiga dogmer - akademiskt utbildade personer borde tänka både kritiskt och självständigt? För att förstå detta så får man se det mot bakgrund av att hela ”nutritionsvetenskapen” föddes med fettskräckens lansering och därmed fick man en alldeles egen plattform att bevaka och stort allmänt förtroende att tillvarata.
Uppbackningen av livsmedels- och läkemedelsindustrin är naturligtvis av avgörande betydelse.

”Bra mat för småbarnsfamiljen” var titeln på en föreläsning som hölls i november 2010. Föreläsningen hölls av dietisten Sofia Azami.
Vad anser då Sofia Azami är bra mat för småbarnsfamiljen. Som man kunde vänta sig så trummades de gamla vanliga dogmatiska råden in, dikterade av Livsmedelsverket
En fetamabildande och sjukdomsgenererande kost baserat på kolhydrater (60-70 E%) på margariner och växtoljor. T.o.m Keldasås, en industriprodukt med en massa tillsatser rekommenderades!
Nutritionsfolklore. Vilka föräldrar vågar stå upp mot det näringspolitiskt så korrekta mantrat ”fruktochgrönt”? Eller mot myten om nyttan med fibrer och grovt bröd? Så viftade par studier förbi som visade sambandet med kostfibrer och minskad cancerrisk. Tallriksmodellen framhölls – på sedvanligt vis laddad med grönsaker och kolhydrater och en litet segment med en liten bit kyckling.
Frukosten illustrerades av flingor och lättmjölk och margaringås med något magert pålägg. Föreläsaren uppehöll sig mycket vid mellanmål. Alla dessa rekommenderade mellanmål är en ju en direkt följd av fettsnåla och kolhydratspäckade huvudmåltider. Det är klart att man snart blir hungrig efter frukost som mest består av socker. Det är klart att barnen snabbt blir hungriga igen efter skolmåltiden när man ger dem avfettad mjölk och måltiden i övrigt är anpassad till livsmedelverkets krav.
Vad hjälper det med en massa fettsnåla mellanmål i form smoothies med nötter och bär
Det är väl inget fel på nötter och bär. Men var finns kött, ägg och smör?
Fisk framhölls, vilket naturligtvis är föredömligt. En vegetarisk måltid i veckan rekommenderades. Varför! Om det är bra, varför inte varje dag?!
Nyspråk. Lättmjölk rekommenderades, därför att det HÅRDA FETTET avlägsnats. Märk ordvalet HÅRT FETT i samband med mjölkfett och smör. Det var de mjuka fetterna (underförstått omättade och fleromättade som barnfamiljen rekommenderades.) ”Det är klart att små mjuka barn skall ha mjukt fett”; tänker vi när ordet tar makt över tanken.
Essentiella fettsyror. Det uppseendeväckande var att Sofia Azami framhöll det skeva förhållandet mellan omega-3 och omega-6 fettsyror i kosten, men trots det så rekommenderade hon användningen av växtoljorna majs- och solrosolja. Det var fisken och valnötterna som skulle förse oss med Omega-3. Så fick hon ihop den logiken.
Energibalans. Det primitiva mantrat om balansen mellan energi in och energi ut för att hålla vikten besparades oss inte heller.
Sofia Azami utgör sig att vara expert på kostområdet. Hon skall råda oss andra så att vi kan göra välgrundade val - men hon, som många andra i professionen sprider en massa faktoider som låter bra men är som saknar både vetenskaplig och förnuftig grund.
Det var en ruskig höstkväll så publiken var gles. Några gick pausen. Men Sofia Azami är en ambitiös och professionell person och använder en skicklig retorik. Men hon har inte ifrågasatt sina dogmer trots deras uppenbara kollaps i verkligheten. Hon ville inte svara på några frågor varken under eller efter föreläsningen. Man fick lov att gå fram och ställa enskilda frågor efter avslutad föreläsning. I rättvisan namn så tog hon tog även upp helt okontroversiella ämnen som handlade om goda vanor och föredömen när det gäller mat.
Uppmuntrande var att vi var flera som ifrågasatte budskapet, det framgick när vi lämnade föreläsningen och började prata med varandra. Glädjande var också att man anar att det gungar lite under fötterna på dem som förmedlar livsmedelsverkets trossatser . Man undviker att tala om vissa saker, och man har svårt med logiken.
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att budskapet var att vi skall ge våra barn sådant som gör sig bra på Powerpiont – bild. Färgglada frukter och bär, margarin och växtoljor i snyggt designade förpackningar, nyckelhålsmärkta magra mjölkprodukter i fantasifulla förpackningar, nötter, smoothies och fisk.

Ett paket smör, en liter standardmjölk, ägg och en köttbit gör sig dåligt på bild måste man erkänna

(Jag har tidigare skrivit om dietisten Sofia Azami på http://www.lchf.se/Bloggar/Blogg/tabid/83/EntryId/2860/Djungeltema.aspxdenna blogg.
Hon hävdade under en föreläsning att det att det fanns ett samband mellan bröstcancer och mättat fett och illustrerade detta med ett par vetenskapliga studier.
Eftersom jag inte hann uppfatta studiernas titlar så mailade jag Sofia Azami och bad om uppgiften. Efter flera mail, ett brev och ett telefonsamtal - då jag fick luren i örat, vet jag fortfarande inte vilka vetenskapliga studier hon refererade till. Jag tycker att det är allvarligt att tala om något så laddat som bröstcancer i samband med naturligt nyttigt animaliskt fett och ohederligt att vifta förbi med ett par vetenskapliga studier och inte kunna redovisa dem. Jag anser det utsiktslöst att efterfråga de studierna som hon skrämde oss med under föreläsningen som jag refererat till ovan.)
Margareta

Faktoid
är osanning som behandlas som en sanning.
Nyspråk är språket som talas i samhället som beskrivs i romanen 1984 av George Orwell
Ex
Krig är fred
Okunnighet är styrka
Frihet är slaveri